Monitorujte pohyb vozidiel vášho autoparku

Monitorovanie vozidiel so systémom Telemonitor vám prináša:

 • okamžité informácie o stave a polohe vozidla,
 • kontrola spotreby a elektronickú knihu jázd,
 • prehľadné webové rozhranie,
 • zníženie spotreby pohonných hmôt a zamedzenie krádežiam paliva,
 • zníženie počtu najazdených kilometrov zvyšuje predajnú cenu vozidla,
 • signalizáciu nepovolenej manipulácie s vozidlom,
 • historické údaje o používaní vozidla,
 • automatické spracovanie staziek a mesačných výkazov,
 • zvýšenie efektivity vašich vodičov a zníženie celkového počtu najazdených kilometrov

Monitorujeme

 • osobné vozidlá
 • TIR a autobusy
 • stroje
 • osoby

Viete kde sú vaše vozidlá?

Majte okamžitý prehľad o pohybe vašich vodičov. Vždy vidíte všetky pohybujúce sa i stojace vozidlá na prehľadnej mape. Monitorovanie vozidiel okrem iného napomáha k zabezpečeniu vozidla proti odcudzeniu a nežiaducej manipulácii.

Viete čo robia vaši šoféri?

Zvýšená kontrola prináša priamu úsporu nákladov a výrazné zvýšenie efektivity práce. Pozrite si históriu jázd jednotlivých vodičov a skontrolujte ich efektivitu. Majte vždy prehľad o súkromných a služobných jazdách vašich vodičov.

Nebuďte otrokom knihy jázd.

Už žiadne ručné vypisovanie knihy jázd. Telemonitor sa o to postará za vás, či už ide o mesačné výkazy, stazku alebo evidenciu tankovacích kariet.

Stráca sa vám benzín (nielen) počas jazdy?

Viete koľko vás stojí každý kilometer vašej jazdy. Systém Telemonitor presne určí prípadnú nadspotrebu a vie zaznamenať aj nečakaný úbytok paliva.

Najlepší systém na správu vozového parku na trhu.

Už od 11 eur mesačne, s možnosťou prefinancovania vstupných nákladov

Flexibilné monitorovacie riešenie vhodné pre veľkých a dostupné aj pre malých klientov

Vyskúšajte si demo verziu systému TELEMONITOR s najlepším webrozhraním na trhu.
Vyskúšať