Často kladené otázky

 • Ako mi pomôže služba Telemonitor ušetriť na nákladoch pri prevádzke vozidiel?

  Vďaka službe Telemonitor získate komplexný prehľad o každom vozidle. Preto jednoduchým spôsobom odhalíte čierne jazdy zamestnancov, zvýšite vyťaženosť vozidiel a naopak znížite administratívne zaťaženie zamestnancov. Navyše vedomie že je vozidlo monitorované napomáha zvyšovať efektivitu zamestnancov.

 • Neuvidí neoprávnená osoba kde sa nachádzajú moje vozidlá?

  Nie, klient uvidí iba tie vozidlá, na ktoré má udelené oprávnenia. Zároveň je celá komunikácia medzi klientom a serverom šifrovaná.

 • Je možné pri sledovaní spotreby PHM zistiť aj prípadnú krádež paliva?

  Áno, pri funkcii meranie spotreby sú zaznamenávané údaje nie len o spotrebe, ale aj o koncovom stave paliva v nádrži po ukončení jazdy a stave paliva v nádrži pred začiatkom novej jazdy. Preto spoľahlivo odhalíte aj krádež paliva z nádrže.

 • Je možné rozlišovať súkromné a služobné jazdy zamestnancov?

  Áno, ku každej prejdenej trase je možné určiť či išlo o súkromnú alebo služobnú jazdu. Navyše je možné priradiť ku každej jazde účel jazdy.

 • Umožňuje služba Telemonitor rozlíšiť striedanie viacerých vodičov na jednom vozidle?

  Áno, systém umožňuje identifikáciu vodiča na pomocou RFID čipa alebo DALLAS kľúča. Preto jednoducho rozlíšite, ktorý vodič vozidlo práve používa, alebo používal.

 • Je možné evidovať aj vozidlá bez monitorovacieho zariadenia?

  Áno, služba Telemonitor umožňuje spravovať aj vozidlá bez monitorovacieho zariadenia. Pri týchto vozidlách môžete plnohodnotne využívať všetky funkcie ako pri vozidlách s monitorovacím zariadením, okrem online sledovania. K vozidlu môžete taktiež viest knihu jázd. Takto máte celý vozový park pod kontrolou na jednom mieste.

 • Je možné prepojiť náš informačný systém so službou Telemonitor?

  Áno, služba Telemonitor poskytuje štandardizované rozhranie (API) na prístup ku všetkým informáciam o vašich vozidlách. Pomocou API viete prepojiť službu Telemonitor s akýmkoľvek iným informačným systémom.

 • Ako to funguje?

  Do vozidla sa namontuje zariadenie, ktoré na základe GPS sníma polohu vozidla a cez GSM sieť prenáša údaje na server. Vy dostanete prístup na webové rozhranie služby Telemonitor a z akéhokoľvek PC s prístupom na internet môžete sledovať vaše vozidlá.