Monitorovanie iných zariadení

Služba Telemonitor je určená na monitorovanie zariadení, pre všetky potreby vašej spoločnosti. Je to moderný informačný systém, vhodný i pre individuálnych zákazníkov, ktorí potrebujú monitorovanie práce svojich zariadení.

Služba Telemonitor

  • umožňuje prostredníctvom Internetu v reálnom čase zistiť aktuálnu polohu vašich zariadení, a tým ponúka komplexný obraz o ich využívaní,
  • poskytuje údaje o presnom použití a pohybe zariadenia,
  • je postavený na najnovších technológiách a podlieha neustálemu vývoju a systematickej starostlivosti,
  • chráni, monitoruje a informuje o alarmových situáciách 24 hodín denne, doma i v zahraničí.

Dôležitá funkcia pri monitorovaní vašich zariadení je ich online sledovanie prostredníctvom služby Telemonitor. Online sledovanie vám zabezpečí efektívne využívanie všetkých vašich zariadení. Zo všetkých získaných údajov je možné vytvorenie zrozumiteľných a prehľadných štatistík a výkazov. Štatistiky je možné vytvoriť pre jedno zariadenie aj pre všetky zariadenia vašej spoločnosti. Služba Telemonitor ponúka možnosť zabezpečenia zariadení pomocou rôznych alarmov, ktoré vás upozornia na vzniknutú situáciu vo vašom zariadení. Pri monitorovaní je možné ovládať vybrané funkcie zariadenia aj pomocou vzdialenej správy. Ide napríklad o ovládanie hydraulických častí zariadenia.

Monitorovanie vašich zariadení potrebujete ak

  • chcete mať online informácie o polohe vaších zariadení kdekoľvek a kedykoľvek,
  • chcete mať už navždy pod kontrolou náklady na vaše zariadenia,
  • chcete mať pod kontrolou meranie spotreby všetkých zariadení,
  • na používanie prehľadných máp s možnosťou vytvorenia vašich bodov záujmu,
  • nechcete mať už nikdy viac strach o žiadne vaše zariadenie.