API

Služba Telemonitor umožňuje pristupovať ku svojej vybranej funkcionalite pomocou vlastného API. API umožňuje našim klientom v ich externých aplikáciách, napr. ERP systémom, ako sú SAP alebo Navision, pristupovať ku svojim dátam v systéme Telemonitor. Služba je maximálne flexibilná požiadavkám klienta.

API systému Telemonitor využíva technológiu SOAP. SOAP je typ služby, ktorá pomocou WSDL definičného štandardu určuje, ako bude komunikácia medzi klientom a serverom prebiehať. V prípade záujmu je možné sprístupniť API aj pomocou technológie REST. Tieto technológie sú široko podporované najpoužívanejšími programovacími jazykmi a sú medzinárodne štandardizované.

Bezpečnosť komunikácie zabezpečuje šifrované spojenie (HTTPS) a bezpečnostný token, ktorý je pribalený v hlavičke každej požiadavky a je vygenerovaný z prihlasovacích údajov pridelených klientovi.