Evidencie

Sekcia evidencie slúži používateľom služby Telemonitor na kompletnú správu všetkých zariadení. Používateľ má možnosť manažovať evidenčné položky - pridať, upraviť, zmazať. Na jednoduchú prácu s evidenciami je možné použiť vyhľadávanie, zoraďovanie a filtrovanie na základe rôznych podmienok.

Medzi najpoužívanejšie evidencie patria

  • Osoby – každú osobu je možné v systéme Telemonitor priradiť ku konkrétnemu zariadeniu,
  • Číselníky – napríklad RFID čipy a DALLAS kľúče (identifikátor, ktorý keď pracovník priloží k snímaču v zariadení, systém ho identifikuje),
  • Skupiny – používateľ si môže vytvoriť ľubovoľné množstvo skupín, do ktorých si môže priradiť vybrané zariadenia a ku každej skupine priradiť oprávnenia pre používateľov, následne má možnosť medzi nimi prepínať v monitorovacom okne, čo sprehľadní prácu so zariadeniami, každé zariadenie môže patriť do viacerých skupín naraz,
  • Body záujmu – špecifické body, ktoré sa zobrazujú na mape (pobočky spoločnosti, záujmové miesta, objekty a pod.).