Identifikácia používateľa

Na identifikáciu používateľa sa používajú RFID čipy a DALLAS kľúče. Ak sa používateľ zariadenia pred začatím práce týmto spôsobom identifikuj je možná prehľadná kontrola práce zariadenia i používateľa. Používateľa je možné vybrať aj z existujúceho zoznamu osôb, ktorý sa nachádza v sekcii Evidencie služby Telemonitor.

Takáto identifikácia používateľa je dôležitá napríklad pri tvorbe štatistík a sledovaní práce na zariadení. Pre zamestnávateľa je výhodné vedieť porovnať výkon práce rôznych používateľov a ich efektívnu činnosť.