Online sledovanie

Spoločnosť MOVYS vám ponúka služby online sledovania. Služba má jednoduché ovládanie a je kedykoľvek a kdekoľvek dostupná na PC či vašom mobilnom telefóne.

Máte možnosť sledovať okamžitý pohyb zariadenia. V rámci systému Telemonitor je možné sledovanie každých 10 s alebo 30 s alebo každú minútu.

Pracovník na monitore vidí mapu so všetkými zariadeniami. Veľmi jednoducho vie nájsť to zariadenie, ktoré práve potrebuje a v informáciách o zariadení má okrem technických informácií aj meno vodiča.

Základné informácie, ktoré budete mať k dispozícií o každom zariadení sú údaje o jeho mieste, rýchlosti, smere pohybu a stavu batérie. Aktuálna pozícia alebo sledovanie sa zobrazuje na veľmi kvalitných mapách v mierkach, ktoré si môžete sami voliť. Máte možnosť aj individuálnej úpravy mapových podkladov.