Oprávnenia

Systém Telemonitor umožňuje manažment oprávnení (ACL), ktorý predstavuje spôsob, akým môžete riadiť oprávnenia v rámci našej aplikácie veľmi jednoduchým spôsobom. Manažment oprávnení zahŕňa možnosť nastavenia oprávnení pre pridávanie, upravovanie, čítanie a mazanie. Tieto oprávnenia sú viazane na objekt, napríklad vozidlo, zariadenie alebo modul v systéme. Oprávnenia možno priradiť jednotlivým používateľom alebo celej skupine užívateľov. Pri nastavovaní je možné využiť podporu dedičnosti.

Manažment oprávnení ponúka možnosť vytvorenia ľubovoľných rolí, napriklad administrátor, účtovník, operátor a pod., pričom každej role môžete prideliť rôzne práva. Potom už len jednoducho vyberiete používateľov, ktorým chcete rolu priradiť. Jeden používateľ môže mať viacero rolí. Ak si niektoré role priradené k používateľovi v niektorých bodoch odporujú, systém takýto stav rozpozná a konflikt odstráni.

Pomocou manažmentu oprávnení jednoducho určíte, čo všetko môžu vaši zamestnanci so systémom Telemonitor robiť.