Štatistiky

Systém Telemonitor ponúka možnosť vytvorenia zrozumiteľných a prehľadných štatistík a výkazov z nameraných alebo zadaných údajov. Medzi najpoužívanejšie patria štatistiky spojené s nákladmi na prevádzku zariadenia.

Štatistiky a výkazy je možné vytvoriť pre jedno zariadenie, všetky zariadenia vybranej spoločnosti, aj pre špecifickú skupinu zariadení, a zároveň je možné vybrať časový rozsah pre generovanú štatistiku.

Automaticky sa zobrazujú a tlačia údaje o zariadení. Štatistiky sa generujú do formátov PDF alebo XLS, no je možné ich vygenerovať aj do akéhokoľvek iného formátu, podľa individuálnych potrieb zákazníka.