Zabezpečenie

Chcete byť v reálnom čase upozornený na nepovolené vniknutie do objektu alebo jeho poškodenie? Systém Telemonitor ponúka možnosť zadefinovania rôznych alarmov a ich vyhodnotenie, ktoré vás upozornia na vzniknutú situáciu priamo vo vašom mobilnom telefóne formou SMS správy, e-mailom alebo upozornením na obrazovke monitora.

Systém sám vyhodnotí vzniknutú situáciu a rozhodne o spôsobe upozornenia a tým umožní predísť vzniknutiu škody na zariadení alebo v objekte. Systém Telemonitor poskytuje oveľa širšiu škálu možností využitia alarmového systému nielen na zabezpečenie objektu pred vzniknutím škody ale aj na zjednodušenie správy monitorovaných zariadení a objektov.