Monitorovanie vozidiel

Systém Telemonitor je komplexný systém určený na monitorovanie pohybu vozidiel a správu vozového parku, pre všetky oblasti pôsobenia a potreby vašej spoločnosti. Je to moderný informačný systém, vhodný i pre individuálnych zákazníkov, ktorí potrebujú monitorovanie a ochranu svojho majetku. Chráni, monitoruje a informuje o alarmových situáciách 24 hodín denne, doma i v zahraničí.

Medzi významné funkcie pri monitorovaní vozidiel patrí ich online lokalizácia prostredníctvom systému Telemonitor. Online lokalizácia vozidiel zníži náklady na prevádzku firemných automobilov a zabezpečí ich efektívne využívanie a pokles spotreby PHM. Umožní vám získať úplný prehľad o pohybe vašich vozidiel, ktorý môžete pohodlne sledovať priamo na monitore vášho počítača alebo mobilného telefónu.

Monitorovaním vašeho vozidla získate veľmi jednoducho prehľadnú elektronickú knihu jázd, ktorá:

 • ušetrí čas vašim vodičom odbúraním zbytočných administratívnych úkonov
 • z mesačného výkazu a výkazu jázd sa generuje do formátu PDF alebo XLS
 • je akceptovaná vyjadrením DRSR bez výhrad

Monitorovanie vašeho vozidla vám umožňuje podrobné sledovanie spotreby PHM. Spotrebu môžete sledovať podľa ubehnutých kilometrov aj v jednotlivých režimoch jazdy. Systém vie zaznamenať nečakaný úbytok z nádrže a presne určí prípadnú nadspotrebu. Ak je monitorovacie zariadenie vo vašom vozidle doplnené o identifikáciu vodiča pomocou čipového kľúča (tzv. dallas kľúča) a vodič sa pred jazdou takto identifikuje, systém priradí k jazde identifikovaného vodiča.

Systém Telemonitor umožňuje úplnú evidenciu nákladov spojených s používaním vozidla. Zo zistených údajov je možné vytvorenie zrozumiteľných a prehľadných štatistík a výkazov.Štatistiky a výkazy je možné vytvoriť pre jedno vozidlo aj pre všetky vozidlá vybranej spoločnosti, a zároveň je možné vybrať časový rozsah pre generovanú štatistiku. Systém Telemonitor ponúka možnosť importovania elektronických faktúr. Pri importovaní systém automaticky priraďuje jednotlivé tankovania.

Pre zabezpečenie vozidla ponúkame možnosť zadefinovania rôznych alarmov, ktoré vás upozornia na vzniknutú situáciu. Vo vozidle je možné ovládať vybrané funkcie vozidla alebo externých zariadení pomocou vzdialenej správy. Ide napríklad o ovládanie alarmu, ovládanie VRZ, kúrenia a klimatizácie, alebo o ovládanie sledovacieho zariadenia pomocou vzdialeného prístupu.

Monitorovanie vozidiel potrebujete ak

 • chcete mať online dostupné informácie o polohe vašeho vozidla kdekoľvek a kedykoľvek,
 • chcete nahradiť ručné vypisovanie knihy jázd automatickým vytváraním elektronickej knihy jázd,
 • chcete mať už navždy pod kontrolou vaše náklady na PHM,
 • chcete prehľadný mesačný výkaz vašich jázd,
 • chcete mať pod kontrolou meranie vašej spotreby,
 • chcete byť po nasadnutí do vašeho automobilu identifikovaný ako vodič vašeho automobilu,
 • na import elektonických faktúr,
 • na používanie prehľadných máp s možnosťou vytvorenia vašich bodov záujmu,
 • nechcete mať už nikdy viac strach o vaše vozidlo.