Alarmy

Systém Telemonitor umožňuje vyhodnotenie alarmových situácií a okamžité zaslanie SMS správy na mobilný telefón. Na základe správy budete presne vedieť, čo sa práve s vašim vozidlom deje a dokážete okamžite zareagovať. V kombinácii s online lokalizáciou vozidla sa tak zvyšuje šanca na vrátenie odcudzeného vozidla majiteľovi.

Alarmové situácie môžu byť nastavené pre tieto situácie:

  • Alarm pri pohybe vozidla bez zapnutého zapaľovania. Umožňuje ihneď reagovať v prípade, že vozidlo práve niekto odťahuje. Je to cenná informácia v prípade krádeže vozidla formou naloženia vozidla na odťahové auto. Systém Telemonitor vás o tejto situácii bezodkladne informuje a na základe určenia polohy je možné vozidlo pohodlne a rýchlo dohľadať.
  • Alarm v prípade odpojenia GPS zariadenia od napájacieho zdroja vás okamžite informuje v situácii, keď zlodej odpojí zariadenie od napájania vo vozidle. Zariadenie má vlastný záložný zdroj a naďalej odosiela informácie o svojej polohe. Preto je možné vozidlo jednoducho dohľadať a vrátiť majiteľovi.
  • Alarmová situácia môže byť vyhodnotená v prípade straty GSM/GPS signálu. Strata signálu môže znamenať použite GPS/GSM rušičky pri krádeži vozidla. Prijatá SMS správa vám umožní okamžité nahlásenie krádeže vozidla, čo zvyšuje šancu polície na zadržanie vozidla a jeho vrátenie naspäť majiteľovi. Na zaslanie SMS správy nebude mať vplyv strata GSM signálu, alarmovú situáciu automaticky vyhodnotí systém Telemonitor a okamžite zašle správu na predvolené telefónne čísla.

Aktivácia zasielania SMS správ účinne zvyšuje zabezpečenie vozidla a v kombinácii s online lokalizáciu zvyšuje šancu na jeho dohľadanie v prípade krádeže.