Bezmontážna kniha jázd

Výhody Mini Telemonitor v porovnaní s pevne montovanými zariadeniami:

  • možnosť premiestniť zariadenie z vozidla do vozidla podľa potreby zákazníka - výhoda pre firmy, ktoré potrebujú monitorovať iba časť vozového parku a skupina monitorovaných vozidiel sa môže meniť podľa aktuálnej potreby zákazníka.
  • nižšie vstupné a prevádzkové náklady v porovnaní s inými službami - výhoda pre každú firmu, ktorá má záujem o funkcionalitu: online lokalizácia, kniha jázd, mesačný výkaz a import elektronických tankovaní bez nutnosti montáže.
  • možnosť lokalizácie zamestnanca aj v teréne po opustení vozidla - výhoda pre každú spoločnosť, ktorá má záujem lokalizovať zamestnancov aj po opustení vozidla.