Evidencie

Sekcia evidencie slúži používateľom služby Telemonitor na kompletnú správu vozového parku. Používateľ má možnosť manažovať evidenčné položky - pridať, upraviť, zmazať. Na jednoduchú prácu s evidenciami je možné použiť vyhľadávanie, zoraďovanie a filtrovanie na základe rôznych podmienok.

Medzi najpoužívanejšie evidencie patria

  • Osoby – každá osoba môže mať v systéme pridelený status vodiča (osobu je možné priradiť ku konkrétnej jazde) alebo užívateľa (osoba má oprávnenie pristupovať do systému Telemonitor) alebo oboje.
  • Číselníky – tankovacie karty, RFID čipy a DALLAS kľúče (identifikátor, ktorý keď vodič priloží k snímaču v aute, systém ho identifikuje ako vodiča, ktorý vozidlo práve riadi), nákladové strediská a účely jazdy.
  • Skupiny – používateľ si môže vytvoriť ľubovoľné množstvo skupín, do ktorých si môže priradiť vybrané vozidlá a ku každej skupine priradiť oprávnenia pre iných používateľov. Následne má možnosť medzi nimi prepínať v monitorovacom okne, čo sprehľadní prácu s vozovým parkom. Každé vozidlo môže patriť do viacerých skupín naraz.
  • Body záujmu – špecifické body, ktoré sa zobrazujú na mape (pobočky spoločnosti, záujmové miesta, objekty a pod.) a môžu mať zadefinované rôzne vlastnosti, prípadne nahradiť popis lokality pri výkaze jázd. Body záujmu môžu slúžiť ako navigačné ciele cez garmin a je ich možné upraviť podľa potreby klienta.