Identifikácia vodiča

Na identifikáciu vodiča sa používajú RFID čipy a DALLAS kľúče. Ak sa vodič pred jazdou týmto spôsobom identifikuj je možná prehľadná kontrola jazdy i vodiča. Vodiča je možné vybrať aj z existujúceho zoznamu vodičov, ktorý sa nachádza v sekcii Evidencie služby Telemonitor.

Takáto identifikácia vodiča je dôležitá napríklad pri tvorbe štatistík a sledovaní spotreby. Pre zamestnávateľa je výhodné vedieť porovnať spotrebu rôznych vodičov a ich efektívnu jazdu.

Ak je monitorovacie zariadenie vo vašom vozidle doplnené o identifikáciu vodiča a vodič sa pred jazdou identifikuje, systém priradí k jazde identifikovaného vodiča a v prípade služobnej jazdy, systém túto jazdu započíta do daňového výkazu a zároveň je vodič zapísaný v knihe jázd.

Systém Telemonitor ponúka možnosť automatizovaného importovania elektronických faktúr. Pri importovaní systém automaticky priraďuje jednotlivé tankovania k vybraným vozidlám, pričom vie systém identifikovať vodiča, vozidlo a tankovaciu kartu, ktorou bol vytvorený daný náklad.