Kniha jázd

Nebaví vás ručné vypisovanie knihy jázd pre vaše firemné vozidlá? Ušetrite čas vašim vodičom odbúraním zbytočných administratívnych úkonov. Systém Telemonitor sa o to postará za vás. A vy získate plnú kontrolu nad pohybom vašich vozidiel. Náš pracovník vám nainštaluje do vozidla systém Telemonitor s GSM komunikátorom a prijímačom satelitného signálu GPS. Po inštalácii systému Telemonitor je vozidlo možné kedykoľvek monitorovať a lokalizovať. Systém podrobne zaznamenáva všetky informácie o jazde (začiatok jazdy, dátum a čas jazdy, miesto začiatku a konca jazdy, priemerná a maximálna rýchlosť, dĺžka jazdy v kilometroch, čas strávený za volantom)

Systém Telemonitor monitoruje pohyb vozidla a špeciálnym algoritmom vyhodnocuje jazdu a státie. Z nazbieraných údajov vypočítava prejdené vzdialenosti a spotrebu paliva. Ak je monitorovacie zariadenie vo vašom vozidle doplnené o identifikáciu vodiča pomocou čipového kľúča (tzv. dallas kľúča) a vodič sa pred jazdou takto identifikuje, systém priradí k jazde identifikovaného vodiča. V prípade neidentifikovania je možné v systéme doplniť tento údaj, spolu s údajmi o tom, či išlo o súkromnú jazdu (čím sa nezapočíta do daňového výkazu jázd – STAZKY) alebo nie, a aký bol účel jazdy. Výstup z knihy jázd v podobe mesačného výkazu a výkazu jázd sa generuje do formátu PDF alebo XLS a oba výstupy sú akceptované vyjadrením DRSR bez výhrad.

V systéme je možné evidovať aj vozidlá, ktoré nie sú monitorované našimi zariadeniami, no možnosť evidencie jázd na jednom mieste spolu s monitorovanými vozidlami nestratíte. Jednoducho si k takémuto vozidlu zaevidujete jazdu ručne. Máte tak všetko na jednom mieste.

Kniha jázd slúži najmä na optimalizáciu administratívnych procesov. Výhodou je automatické spracovanie staziek a mesačných výkazov. Systém taktiež ponúka možnosť podrobnej rekonštrukcie akejkoľvek jazdy z minulosti alebo sledovanie práve prebiehajúcej jazdy na veľmi kvalitne zobrazovaných mapách. Na mape sa vám zobrazí podrobný priebeh jazdy vybraného vozidla a viete kedykoľvek spätne zistiť, kde sa vozidlo pohybovalo a akou rýchlosťou išlo.

Výhody monitorovania a knihy jázd

 • výrazné a viditeľné administratívne úspory,
 • zodpovednejší prístup zo strany vodičov,
 • dôsledná kontrola pracovníkov,
 • prehľad vozidiel na mapách,
 • informácie o aktuálnom množstve PHM,
 • kniha jázd sa generuje automaticky bez manuálneho zasahovania,
 • možnosť vytvoriť knihu jázd aj spätne za minulé roky,
 • ochrana vozidla na vysokej bezpečnostnej úrovni,
 • možnosť online zisťovania polohy vozidla,
 • možnosť tlače do súboru XLS a PDF,
 • zadávanie motohodín pre evidenciu pracovných strojov,
 • počiatočné náklady veľmi rýchlo vrátia vo forme ušetrenia PHM.