Motohodiny

Motohodiny v systéme Telemonitor slúžia na sledovanie práce mechanických častí vozidiel, ako napr. hydraulická ruka, betónová pumpa a pod. Tieto údaje sú súčasťou výkazu jázd a mesačného výkazu a sú zarátané do všetkých daňových výkazov. Motohodiny vytvárajú možnosť autonómnej detekcie výkonu práce vozidla, nevyžaduje sa špeciálny hardware, ale motohodiny sa vyrátajú na základe variabilných podmienok, ako sú maximálna rýchlosť vozidla pre generovanie motohodín a minimálny čas, ktorý musí vozidlo zotrvať v rýchlosti menšej ako maximálna rýchlosť pre generovanie motohodín.

Telemonitor zároveň umožňuje v užívateľsky prívetivom rozhraní zadávať motohodiny manuálne a tým nahradiť chýbajúce záznamy alebo manažovať záznamy v nemonitorovaných evidovaných zariadeniach.