Online sledovanie

Spoločnosť MOVYS vám ponúka služby online lokalizácie prostredníctvom systému Telemonitor. Služba má jednoduché ovládanie na PC a je kedykoľvej a kdekoľvek dostupná aj na mobilnom telefóne. Zodpovedný pracovník má možnosť sledovať okamžitý pohyb vozidla pomocou funkcie Sledovanie. V rámci systému Telemonitor je možné sledovanie každých 10 s alebo 30 s alebo každú minútu, kedy budete mať vždy aktuálne informácie o čase, rýchlosti a pozícii vozidla. Regionálny dispečer vidí na svojom monitore na mape všetky pohybujúce sa i stojace vozidla. Veľmi jednoducho vie nájsť to, ktoré je najbližšie k miestu potrebného zásahu a v informáciách o tomto vozidle má okrem špecifikácie technických zariadení aj meno vodiča a jeho telefónne číslo.

Skúsenosti našich zákazníkov potvrdzujú, že online lokalizácia vozidiel zníži náklady na prevádzku firemných áut. Online monitorovanie zabezpečí efektívne využívanie vašich firemných automobilov a pokles spotreby PHM. Investícia do monitoringu auta sa vám vráti o nesmierne krátky čas. Ochrana vašich áut sa prostredníctvom online lokalizácie dostane na najvyššiu možnú úroveň. Vyhľadávanie vozidiel, v prípade ich krádeže, je prostredníctvom online lokalizácie veľmi jednoduché.

Online lokalizácia vám umožní získať úplný prehľad o lokalizácii vašich vozidiel. Môžete ich pohodlne kontrolovať priamo na monitore vášho počítača alebo mobilného telefónu. Základné informácie, ktoré budete mať k dispozícií o každom vozidle sú údaje o jeho mieste, rýchlosti, smere pohybu, stavu autobatérie, zapaľovania a vybraného zariadenia vo vozidle. Aktuálna pozícia alebo sledovanie sa zobrazuje na veľmi kvalitných mapách v mierkach, ktoré si môžete sami voliť. Máte možnosť individuálnej úpravy mapových podkladov vkladaním objektov alebo zmenou farebnosti.