Sledovanie spotreby PHM

Systém Telemonitor umožňuje podrobné sledovanie spotreby PHM. Poskytuje prehľad o spotrebe paliva a zabezpečuje následné výrazné finančné úspory. Spotrebu môžete sledovať podľa ubehnutých kilometrov aj v jednotlivých režimoch jazdy. Systém vie zaznamenať nečakaný úbytok z nádrže a presne určí prípadnú nadspotrebu. Monitorovací systém zaznamenáva, vyhodnocuje a uchováva všetky údaje v reálnom čase. Systém umožňuje priamu kontrolu údajov z tankovania PHM. Pohyb PHM viete kontrolovať na monitore svojho počítača a viete tak zistiť koľko vás stojí každý kilometer vašej jazdy.

Sledovanie spotreby ponúka prehľadné výstupy v podobe štatistík a výkazov, ktoré môžu slúžiť pre kontrolné aj daňové účely. V prípade identifikácie vodiča je možné porovnanie spotreby rôznych vodičov, čo je veľmi efektívne najmä pre majiteľov autobusov a nákladných automobilov.