Zabezpečenie

Chcete byť v reálnom čase upozornený na nepovolené vniknutie do vozidla, jeho odcudzenie alebo odtiahnutie? Systém Telemonitor ponúka možnosť zadefinovania rôznych alarmov a ich vyhodnotenie, ktoré vás upozornia na vzniknutú situáciu priamo vo vašom mobilnom telefóne formou SMS správy, e-mailom alebo upozornením na obrazovke monitora. Pri zabezpečení vozidla systémom Telemonitor máte prehľad o vašom vozidle aj keď je vozidlo vypnuté. Pri odcudzení vozidla môžete aktuálny pohyb vozidla sledovať na mape a vozidlo bez problémov nájsť.

Systém Telemonitor vyhodnocuje stav a polohu vašeho automobilu automaticky. Jednotka sa uvádza do stavu stráženia hneď po vypnutí zapaľovania kľúčom. Od tohto okamihu jednotka sníma chod motora a polohu vozidla.. Akákoľvek zmena vyvolá aktiváciu systému. Systém sám vyhodnotí vzniknutú situáciu a rozhodne o spôsobe upozornenia a tým umožní predísť vzniknutiu škody na vozidle. Systém Telemonitor poskytuje oveľa širšiu škálu možností využitia alarmového systému nielen na zabezpečenie vozidla pred vzniknutím škody ale aj na zjednodušenie správy vozového parku.