Služby

Spoločnosť MOVYS vám poskytuje služby v oblasti telekomunikácií so špecializáciou na rádiokomunikácie, projekciu a výstavbu malých, stredných a veľkých vysielacích stredísk VFV FM, TV i vykrývacích zariadení, montáž, dodávku a servis pobočkových telefónnych ústrední, elektromontážne práce, silnoprúd a slaboprúd, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, montáž, dodávku a servis elektronických zabezpečovacích systémov.