Inžinierska činnosť

Spoločnosť MOVYS vám vie poskytnúť komplexné riešenie projektu, počnúc inžinierskou činnosťou, realizáciou, uvedenie stavby do užívania, kolaudácia, servis a údržba (záručná a pozáručná).

Inžinierska činnosť

 • vytypovanie vhodného miesta pre umiestnenie stavby
 • akvizičná správa
 • uzatvorenie nájomnej zmluvy a vybavenie potrebných legislatívnych povolení
 • zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie
 • získanie stavebného povolenia

Stavebná činnosť

 • výstavba betónového základu
 • výstavba kompletnej elektrickej prípojky
 • dodávka a montáž oceľových konštrukcii (priehradový stožiar, oceľová konštrukcia pod technologický kontajner, výložníky antén, strešné oceľové konštrukcie, špeciálne oceľové konštrukcie)
 • dodávka a osadenie technologického kontajnera
 • dodávka a montáž samotnej technológie, oživenie a uvedenie do prevádzky

Ukončenie stavieb

 • meranie intenzity elektromagnetického poľa, hluku
 • odovzdanie stavby s potrebnými revíziami, certifikátmi a meraniami
 • kolaudácia stavby