Klimatizácie

Prečo
klimátizácie od
spoločnosti MOVYS, a. s.?

Klimatizačné zariadenia sa stali bežnou súčasťou interiérov nielen v administratívnych budovách, ale aj v bytoch či domoch.
Dlhoročná prax nás naučila rozumieť potrebám našich zákazníkov. Preto sa inštalácií klimatizačných zariadení venujeme naozaj komplexne.
Od dodávky konkrétneho typu klimatizácie navrhnutého klientovi na mieru, cez samotnú montáž, až po pravidelný servis.

Typy klimatizácie

Zabezpečujeme dodávky a montáže technológií renomovaných firiem. Inštalujeme a dodávame primárne zariadenia firmy Toshiba. V prípade záujmu sme však schopní dodať aj značky Daikin, LG, Mitsubishi apod. V našom portfóliu sa nachádzajú produkty aj technológie vhodné pre drobné aj väčšie inštalácie:

Klimatizácie
pre malé aj veľké
inštalácie

img
Byty
img
Kancelárie
img
Serverovne
img
Dátové centrá
img
Výpočtové strediská
img
Výrobné linky
img
Priemyselné výrobne
img
Custom riešenia

Pôsobíme na celom
území Slovenska

Naše servisné strediská sú situované v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Vďaka tomu sme schopní nastúpiť
na odstránenie možných havarijných stavov už do 6 hodín.
V prípade potreby dokonca dokážeme svojim klientom zabezpečiť pohotovosť 24/7. Len spokojný a usmiaty zákazník je totiž
pre nás skvelou referenciou.

img


Projektovanie

V oblasti klimatizácií zabezpečujeme komplexnú projektovú činnosť, pričom máme všetky zákonom predpísané oprávnenia na jej vykonávanie.

V našej ponuke nájdete všetky stupne projektov:

Počiatočné štúdium
projektu
Projektová
dokumentácia k vydaniu
stavebného povolenia
Realizačná
dokumentácia
Dokumentácia
skutočného vyhotovenia


Našim klientom sa venujú profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami pre poradenskú a expertíznu činnosť. Zodpovední zamestnanci sú členmi Komory stavebných inžinierov. Disponujú odbornou spôsobilosťou na projektovanie stavieb a ich technické vybavenie podľa zákona č. 286/2009 Z.z..

Montáž

Naši pracovníci majú bohaté praktické skúsenosti a odborné vedomosti potrebné na realizáciu montážnych prác v oblasti klimatizácií. Samozrejmosťou je odborné vzdelanie, osvedčenie pre prácu s F – plynmi a zváračské skúšky. Každý pracovník, ktorý prichádza do kontaktu s klimatizáciami, je zároveň spôsobilý vykonávať práce s elektrickými zariadeniami a inštaláciami.

Servis

Spokojnosť klienta je pre nás prvoradá. Preto pre svojich klientov v pravidelných termínoch vykonávame servis klimatizačných, chladiarenských a vzduchotechnických zariadení.

Len pravidelnými servisnými službami dosiahnete:

  • dlhodobý bezproblémový chod zariadení
  • predĺženie životnosti zariadení
  • udržanie minimálnych energetických nákladov
  • zníženie poruchovosti zariadení
  • predchádzanie možným problémom, ako sú výpadky či havarijné situácie

Naše tímy vykonávajú v rámci periodického servisu najmä nasledujúce odborné činnosti:

  • vyčistenie celého zariadenia - obzvlášť teplosmenných plôch
  • preverenie tesnosti spojov
  • skontrolovanie tlakov a obsahu chladiva za účelom zamedzenia únikov fluórovaných skleníkových plynov, čím prispievame k udržovaniu a zvyšovaniu kvality životného prostredia
  • kontrola elektrozapojenia

Nezáväzná objednávka

Máte záujem o inštaláciu klimatizácie alebo sa chcete len niečo spýtať? Kontaktujte nás a my sa vám do 24 hodín ozveme.