Projektové riadenie

Spoločnosť MOVYS vám zaručuje zodpovedný prístup za riadenie komplexných projektov a garantuje ich dodávku pri dodržaní termínu a rozpočtu.

 • plánovanie termínov a kapacít,
 • zadanie požiadaviek a návrhy,
 • zabezpečenie všetkých potrebných povolení pri vydaní stavebného povolenia,
 • dodávky materiálu a technológie,
 • stavebné práce, elektroinštalačné práce a dodávka konštrukcií,
 • vypracovanie revíznych správ a protokolov, dodanie potrebných certifikátov k stavbe,
 • kolaudácia a zabezpečenie povolenia na užívanie stavby,
 • odovzdanie a legislatívne ukončenie,
 • pre svojich zákazníkov zabezpečujeme vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie.

Po ukončení stavieb vykonávame záručný a pozáručný servis a údržbu technológie

 • technologická a netechnologická údržba rádiokomunikačnej objektov na celom území SR,
 • 24/7 pohotovosť na celom území SR s výjazdom do 6 hodín od nahlásenia poruchy zo stredísk Bratislava, Banská Bystrica, Košice,
 • revízie oceľových konštrukcií, elektroinštalácií, NN/VN zariadení a bleskozvodov.