Telekomunikačné siete

Útvar VUM (výstavba, údržba, montáž) spoločnosti MOVYS sa zaoberá výstavbou telekomunikačných a rádiokomunikačných objektov, stredísk a rádiových sietí na kľúč (GSM, UMTS, FWA, TV, DVB-T, FM, Wimax, RR spojov). Stavby sú umiestnené na samostatne stojacích oceľových konštrukciách, priehradových stožiaroch, na strechách obytných a priemyselných objektocv, na komínoch alebo vo vnútri objektov.

Telekomunikačné siete sú rozhodujúcou zložkou ekonomickej a sociálnej infraštruktúry, v ktorej žijeme. Každý deň sa viac ako tri miliardy ľudí po celom svete spoliehajú na tieto systémy, ako na ich primárny prostriedok pri spojení so svetom okolo seba.

Všetky telekomunikačné siete sa skladajú z piatich základných prvkov, ktoré sú prítomné v každom sieťovom prostredí bez ohľadu na typ alebo ich použitie. Tieto základné prvky pozostávajú z terminálov, telekomunikačných procesorov, telekomunikačných kanálov, počítačov a zo softvérov.

Zaoberáme sa

  • analýzou a tvorbou telekomunikačných projektov,
  • návrhom a inštaláciou rádiových prepojov,
  • servisom a pravidelnou údržbou telekomunikačných zariadení,
  • stavbou bázových staníc pre mobilných operátorov,
  • telekomunikačnou technológiou,
  • dátovými sieťami a rozvodmi - metalické a optické diaľkové a miestne rozvody.