Telemetria

Spoločnosť MOVYS sa zaoberá službou telemetria, presnejšie diaľkovým meraním alebo meraním na diaľku. Je to metóda prenosu údajov meranej veličiny na diaľku a taktiež zabezpečujeme technické prostriedky na takéto meranie.

Telemetria, v automobilovom priemysle a doprave známa najmä pod pojmom monitorovanie vozidiel, je využívaná na kontrolu prevádzky vozidiel, pohonných hmôt i priamej komunikácie s vodičom alebo vozidlom.

Systém Telemonitor umožňuje monitorovanie objektov, technologických procesov a osôb na základe individuálnych potrieb zákazníka. Realizujeme aj individuálne telemetrické projekty šité na mieru ako napríklad monitorovanie a ovládanie technologických zariadení.

Čo systém monitoruje a vyhodnocuje?

  • monitorovanie a vyhodnocovanie pohybu a prevádzkových dát každého vozidla,
  • meranie spotreby PHM,
  • signalizácia neoprávneného používania alebo odtiahnutia vozidla,
  • monitorovanie a/alebo ovládanie zariadení vo vozidle - napr. nezávislého kúrenia, hydraulickej ruky, mechanizmu na odhŕňanie snehu,
  • meranie a monitorovanie teploty v návese, sledovanie otvárania dverí v nákladnom priestore,
  • identifikácia vodiča a zabezpečenie vozidla.