Údržba infraštruktúry

Naša spoločnosť vykonáva technologický a netechnologický servis sietí a zariadení.

Ide hlavne o tieto činnosti

 • záručný a pozáručný servis a údržbu technológie,
 • 24/7 pohotovosť na celom území SR s výjazdom do 6 hodín od nahlásenia poruchy,
 • technologická a netechnologická údržba rádiokomunikačnej objektov na celom území SR,
 • údržba sietí mobilných operátorov a poskytovateľov telekomunikačných služieb,
 • revízie oceľových konštrukcií, elektroinštalácií, NN/VN zariadení a bleskozvodov,
 • prevádzkový dohľad rádiokomunikačných sietí,
 • meranie rádiokomunikačnej technológie a sietí,
 • expertná a poradenská činnosť v oblasti rádiokomunikácií,
 • návrhy technického riešenia,
 • výpočet pokrytia územia rádiovým signálom,
 • meranie skutočného pokrytia,
 • návrh, realizácia a servis DVB-T/S technológie,
 • návrh, realizácia a servis EZS a EPS.